Ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of service die wij leveren. Mocht dit het geval zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw klacht aan ons kenbaar te maken. U ontvangt altijd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen een reactie op uw klacht.

U kunt uw klacht op de volgende manier aan ons kenbaar maken:
  • Neem eerst contact met ons op. Bij voorkeur via de e-mail zodat u uw verhaal goed kunt uitleggen en wij rustig de klacht kunnen lezen. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid proberen op te lossen.
  • Nog niet tevreden met de geboden oplossing? Stuur uw klacht dan zo compleet mogelijk per e-mail. Uw klacht wordt dan nogmaals beordeeld en indien mogelijk zullen wij u een andere oplossing proberen te bieden.
  • Als uw klacht ook nu niet naar tevredenheid is opgelost kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Webshop Keurmerk via hun website.
  • Mochten wij er in onderling overleg echt niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Webshop. Dit is nog nooit voorgekomen en verwachten ook niet dat dit ooit zal voorkomen, maar voor de volledigheid vermelden wij deze mogelijkheid toch. Kijk voor meer informatie op www.sgc.nl. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Meer informatie kunt u vinden in artikel 14 en 15 van onze algemene voorwaarden